Nhà máy sản xuất Mỹ Phẩm Naris – KCN Arteris – Bến Cát, Bình Dương

Cung cấp thiết bị điều khiển và cảm biến cho phòng sạch
Giám sát và điều khiển để duy trì nhiệt độ và đổ ẩm trong khu vực sản xuất
Năm hoàn thành: 2016