Cung cấp thiết bị điều khiển DDC và cảm biến.
Giám sát và điều khiển máy lạnh PAC để duy trì nhiệt độ trong khu vực sản xuất
Lưu trữ các giá trị cảm biến và tín hiệu báo động cho mục đích giám sát của người quản lý.
Năm hoàn thành: 2016