Cung cấp thiết bị điều khiển DDC, van nước lạnh và cảm biến.
Điều khiển cho các AHU: quạt, máy nén và điện trở
Giám sát nhiệt độ và đổ ẩm
Lưu trữ các giá trị cảm biến và tín hiệu báo động cho mục đích giám sát của người quản lý.
Năm hoàn thành: 2008