Cung cấp thiết bị cảm biến cho hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng, tích hợp với hệ thống BMS.
Năm hoàn thành: 2012