Bệnh viện cho chuyên gia của Vietso Petro – Vũng Tàu

Bệnh viện cho chuyên gia của Vietso Petro - Vũng Tàu

Cung cấp thiết bị điều khiển DDC, van nước lạnh, thermostat và cảm biến.
Giám sát nhiệt độ và đổ ẩm
Lưu trữ các giá trị cảm biến và tín hiệu báo động cho mục đích giám sát của người quản lý.
Năm hoàn thành: 2012